Categories
Istorija

Srednja škola Varvarin

Pola veka edukacije i stručne kvalifikacije

Srednja škola Varvarin obeležila je jubilej od 50 godina rada 2015.godine. To je svečano obeleženo organizovanjem više manifestacija: likovnim i literarnim konkursom, likovnom kolonijom, sportskim takmičenjima. Sve aktivnosti i sekcije koje danas u školi deluju uspešno uključile su se u obeležavanje.

Tom prilikom su profesori Srednje škole pripremili i monografiju koja govori o njenom istorijatu, kojom je prikazan razvoj škole i njen dosadašnji rad. Kroz školu je do danas prošlo više od 50 generacija učenika, i više od 100 profesora od kojih su mnogi u njoj proveli čitav radni vek.

Počeci rada škole – Gimnazija i Obrazovni centar
Stari izgled Srednje škole u Varvarinu

Škola je otpočela sa radom 1965. godine kao odeljenje Gimnazije Kruševac. Već 1972. godine odlukom Ministarstva prosvete škola postaje samostalna i deluje kao Gimnazija Varvarin. Uskoro će uslediti nova promena kada bude počela da obrazuje kvalifikovane kadrove sa srednjom stručnom spremom.

Školske 1977/1978. godine škola se transformisala u Obrazovni centar, kada je reformom školstva uvodeno usmereno obrazovanje. Usmereno obrazovanje podrazumevalo je dvogodišnje zajedničke osnove, i drugu fazu usmerenog obrazovanja koja je podrazumevala stručno usmeravanje.

Od te školske godine druga faza usmerenog obrazovanja, današnji III i IV razred, upisivala je učenike za mašinsku, prirodno-matematičku i arhivsko-prevodilačku struku. Učenici su se školovali za III i IV stepen spreme, kao što se radi i danas.

Mnogi od naših bivših učenika su nastavili školovanje na višim i visokim školama na svim univerzitetima tadašnje Jugoslavije. Kasnije su postajali poznate ličnosti iz javnog života i rada, uključeni u rad lokalne i državne zajednice.

Transformacija škole – Tehnička škola Varvarin
Tehnička škola Varvarin – srednja stručna škola

Najveća dosadašnja transformacija Srednje škole dogodila se početkom 90-tih godina kada je registrovana kao Tehnička škola u Varvarinu 24.09.1990. godine. U toku ove decenije škola će zaokružiti sva područja rada u kojima obrazuje i danas.

Rešenjem Ministarstva prosvete iz 1994. godine utvrđeno je da škola ispunjava uslove da ostvaruje nastavni plan i program u području rada Mašinstvo i obrada metala, zatim Hemija, nemetali i grafičarstvo, a iste školske godine školi se odobrava rad isturenog Odeljenja Gimnazije Paraćin.

U okviru navedenih područja rada počelo se sa školovanjem za obrazovne profile Mašinski tehničar, Metalostrugar, Bravar i Automehaničar, zatim Hemijski laborant i Izrađivač hemijskih proizvoda. Odeljenje Gimnazije je bilo prirodno-matematičkog smera.

Poslednja promena će se dogoditi od školske 2000/2001.godine kada je rešenjem Ministarstva prosvete Tehničkoj školi odobren rad u novom području rada, Ekonomija, pravo i administracija. Od 1.septembra 2000.godine otvoren je novi profil Ekonomski tehničar koji je upisao prvu generaciju.

Odeljenje Gimnazije prirodno-matematičnog smera će od 2003/2004.godine postati matično odeljenje Tehničke škole u Varvarinu. Upravo ovo odobrenje Ministarstva prosvete biće uvod u novu transformaciju škole koja se odvija i danas.

Nova transformacija škole – Srednja škola Varvarin
Srednja škola Varvarin – mešovita srednja škola

Budući da je školovala učenike različitih obrazovnih profila, kao i gimnazijalce nastala je potreba da se škola preregistruje iz stručne u mešovitu školu. Tehnička škola je od septembra 2005. godine postala mešovita škola i promenila naziv u današnji, Srednja škola Varvarin.

Škola je i dalje obrazovala učenike za područja rada Mašinstvo i obrada metala, Hemija, nemetali i grafičarstvo, Ekonomija pravo i administracija, i Gimnazije. U međuvremenu je dolazilo do toga da profil Mašinskog tehničara promeni usmerenje u Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Odlukom Ministarstva prosvete od školske 2006/2007. godine u okviru područja rada Mašinstvo i obrada metala upisan je nov obrazovni profil. Te školske godine upisana je prva generacija učenika koja se školovala za zanimanje Mehaničar grejne i rashladne tehnike.

Iste školske godine došlo je i do promene u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo, kada je uvedeno obrazovanje učenika obrazovnog profila Tehničar za zaštitu životne sredine. Ovaj smer će u narednim godinama zameniti obrazovanje za profil Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju.

Promene su se dogodile i na polju obrazovanja učenika III stepena u pdručju rada Mašinstvo i obrada metala. Srednja škola je najpre dobila odobrenje da obrazuje učenike obrazovnog profila Instalater, a nakon toga i za upis učenika u obrazovni profil Mehaničar privredne mehanizacije.

Srednja škola u Varvarinu danas
Direktori Srednje škole Varvarin – Vesna Čabrić i Dragoljub Stanojević

Za pedeset pet godina postojanja škola je u potpunosti ispunila ulogu u pogledu obrazovanja, vaspitanja i ostručnog sposobljavanja tehničara i radnika u više struka i zanimanja, i obrazovanju ginazijalaca. Obrazovni profili su se vremenom menjali, ali kvalitet rada škole se nije menjao.

Kolektiv škole danas broji više od 60 zaposlenih, od čega je preko 50 profesora. Kroz školu je u prethodnim generacijama prošlo oko 4000 učenika, stekavši srednje obrazovanje. U toku školovanja mnogi su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima svih nivoa predstavljajući školu i Varvarin.

Većina bivših učenika je po završetku škole nastavljala školovanje na višim i visokim školama na svim univerzitetima u Jugoslaviji i Srbiji. Mnogi od njih su ih uspešno završili, postali ugledni profesionalci u poslovima kojima se bave, ljudi iz javnog, privrednog, sportskog i kulturnog života.

Srednja škola u Varvarinu jedina je ovog tipa u opštini. Škola ima aktivnu ulogu u širenju nauke i kulture, kao i u oplemenjivanju kulturno-zabavnog života mladih u Varvarinu i šire. Podstiče mlade obrazovanjem da se ostvare u profesijama za koje se obrazuju, ili podrškom njihovih talenata i interesovanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.